Tylko firmy, które kierują się zasadami zrównoważonego rozwoju mogą budować długotrwałą wartość dla społeczeństwa oraz inwestorów.

Jeżeli dzielisz tę wizję z nami, możemy towarzyszyć Ci na różnych etapach podróży.

Strategia

Z doświadczenia wiemy, że wiele firm prowadzi działania z zakresu zrównoważonego rozwoju, chociaż ich tak nie klasyfikuje lub nie komunikuje tego w sposób budujący wartość. Audyt wykorzystujący autorską metodologię pozwala szybko zidentyfikować te obszary, a także wskazać potencjalne ryzyka oraz elementy wymagające dalszej pracy.

Zastanawiasz się jak działania Twojej firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju wypadają na tle lokalnej i globalnej konkurencji? Czujesz się przytłoczony ilością informacji, liczbą raportów, standardów? Analiza porównawcza to zindywidualizowane narzędzie pozwalające na ocenę, porównanie oraz identyfikację najlepszych praktyk w danej branży. Ilościowe i jakościowe dane tworzą solidną podstawę, by przyspieszyć “zieloną” transformację biznesu.

Jesteśmy partnerami w określeniu i wdrożeniu strategii zrównoważonego rozwoju, która pozwoli na dostosowanie modelu biznesowego do wymogów gospodarki przyszłości. Odpowiedzialne podejście do istotnych kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych pozwala na maksymalizowanie zysków i pozytywnego wpływu na otoczenie. Nasze rozwiązania to nie tylko szybkie efekty, ale przede wszystkim długofalowe działania budujące wartość firmy i pozwalające lepiej zarządzać ryzykiem. Uważamy, że dobra strategia jest skoncentrowana na kluczowych obszarach. Jest też mierzalna, dzięki zastosowaniu  wskaźników ważnych dla inwestorów i analityków ESG na całym świecie.

Odpowiedzialność firmy to uwzględnianie w bieżącej działalności interesów społecznych, kwestii ochrony środowiska oraz oczekiwań interesariuszy. Pomagamy ocenić skuteczność prowadzonych projektów oraz wypracować strategię działań na kolejne lata, która przyniesie korzyści wizerunkowe i wpłynie na wartość marki.

Cele zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) to ambitna Agenda 2030 przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Obejmuje 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz powiązane z nimi 169 zadań, które mają przyczynić się do wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego oraz poprawy stanu środowiska naturalnego. Pomagamy firmom ocenić sposób, w jaki przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz powiązać ich działalność i przyszłe programy z SDGs.

Przygotowanie każdych warsztatów poprzedzone jest szczegółową analizą potrzeb Klienta. Warsztaty inspirują, wyrównują wiedzę w ramach organizacji z zakresu zrównoważonego rozwoju, CSR, ESG; wspierają procesy strategiczne, komunikacyjne oraz zmiany organizacyjne.

Pomagamy w ocenie wpływu zmian klimatu na projekty oraz działalność firmy. Podpowiadamy, jakie czynniki środowiskowe powinny być brane pod uwagę, by minimalizować ryzyka. Z kolei analiza scenariuszy uwzględniających kwestie zmian środowiskowych oraz regulacji z tym związanych pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji o znaczeniu strategicznym. Analiza jest przeprowadzanazgodnie z założeniami Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Jeżeli jesteś na początku swojej drogi przedsiębiorcy masz ogromne możliwości kontrolowania swojego społecznego, środowiskowego i ekonomicznego wpływu. Pomagamymarkom rozwijać się, budować model biznesowy oraz dokonywać strategicznych wyborów w duchu zrównoważonego rozwoju, co wzmacnia ich potencjał wzrostu i wpływa na rynkową wycenę.

Wraz z partnerami pomagamy rozwijać innowacje społeczne – usługi, produkty oraz rozwiązania, których celem jest odpowiedź na potrzeby konsumentów i oczekiwania interesariuszy.

ESG i zaangażowanie inwestorów

Pomagamy inwestorom prywatnym i instytucjonalnym znaleźć odpowiedni sposób uwzględniania w ich procesie decyzyjnym kwestii środowiskowych, społecznych oraz związanych z ładem korporacyjnym (ESG).

Przygotowujemy dla naszych klientów analizę porównawczą ESG w ujęciu konkurencji, sektora, krajowym i międzynarodowym. Wykorzystujemy wiedzę obejmującą różne narzędzia ratingowe, by pomóc organizacjom i inwestorom określić kluczowe obszary dla ich działalności oraz te wymagające poprawy.

Analizujemy firmy pod kątem ich wpływu środowiskowego, społecznego i w zakresie ładu korporacyjnego, by lepiej określić przyszłe ryzyka oraz możliwości rozwoju.

Dla inwestorów przygotowujemy karty oceny ESG pozwalające na ewaluację firm z ich portfela inwestycyjnego oraz wspomagająceproces decyzyjny przy nowych przedsięwzięciach.

Włączamy czynniki ESG to wyceny spółek wspierając proces due diligence oraz podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Pomagamy inwestorom aktywnie angażować się w kwestie środowiskowe, społeczne i zarządcze spółek Wspieramy firmy w zarządzaniu ryzykiem reputacyjnym oraz pomagamy rozwiązywać kluczowe problemy, by pozytywnie wpłynąć na ich ocenę ESG.

Komunikacja i zaangażowanie interesariuszy

Otoczenie każdej organizacji jest niezwykle złożone – pojedyncze osoby, inne firmy, organizacje pozarządowe oraz administracja publiczna wpływają na działania firmy lub są zależne od ich działań. W ramach procesu mapowania połączonego z warsztatami pomagamy zdefiniować najważniejszych interesariuszy, określić zależności, relacje oraz wpływy.

Projektujemy procesy zaangażowania interesariuszy, zbierania informacji zwrotnych oraz zarządzania nimi w ramach organizacji. Prowadzimy dialogi z interesariuszami wg. standardu AA1000 SES.

Regularne raportowanie danych pozafinansowych pomaga w komunikacji z interesariuszami – pracowniakami, inwestorami, administracją publiczną, klientami czy partnerami biznesowymi. Pomagamy naszym Klientom w procesie zbierania, selekcji oraz odpowiedniej komunikacji danych w sposób atrakcyjny i przejrzysty dla odbiorców. Przygotowujemy dane zgodnie z wytycznymi: Global Reporting Initiative (GRI), Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), United Nations Global Compact (UN GC) – Communication on Progress, PN ISO26000.

Komunikacja działań firmy z obszarze zrównoważonego rozwoju to ukoronowanie wysiłków i niezbędny element budowania wartości spółki. Przygotowujemy strategie komunikacji , platformy kreatywne oraz realizujemy kampanie 360 stopni. Dbamy o dostosowanie przekazu do różnych grup odbiorców zapewniając spójność i atrakcyjność kampanii. Projekty komunikacyjne realizowane przez nasz zespół były nagradzane na konkursach takich jak Cannes Lions czy SABRE.

Zastanawiasz się, jakie certyfikacje i standardy odpowiadają potrzebom Twojej firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju? Które zwiększą efektywność procesów, zmniejszą ryzyko, przyniosą korzyści wizerunkowe? Nie wiesz, czy warto certyfikować surowce, procesy, łańcuch dostaw i w jaki sposób to zrobić? Nasz zespół konsultantów sporządzi ekspertyzę, która pomoże Ci w podjęciu decyzji i przygotowaniu procesu certyfikacji.

Pomagamy w opracowaniu kodeksów etyki, polityki różnorodności oraz procesów weryfikacji dostawców, a także w ich wdrożeniu za pośrednictwem warsztatów, właściwej komunikacji, również z zastosowaniem  narzędzi e-learningowych.

Inspirujemy, pomagamy mierzyć się z wyzwaniami, dzielimy się doświadczeniamiZachęcamy, by z dystansem i z różnych perspektyw spojrzeć na kwestie, wobec których często stają managerowie i kierownicy ds. CSR czy zrównoważonego rozwoju. Zachowując pełną poufność, pomagamy poszerzać wiedzę, rozwijać umiejętności oraz zarządzać procesem zmian w organizacji.

Wypracowanie strategii zrównoważonego rozwoju a następnie jej wdrożenie, dla wielu firm – bez względu na ich wielkość – oznacza często fundamentalne przemodelowanie procesów i kultury organizacyjnej. Pomagamy naszym Klientom zaprojektować i przeprowadzić proces zmiany dzięki wdrożeniu nowych rozwiązań i narzędzi, oferując wsparcie w komunikacji wewnętrznej oraz przypozyskiwaniu przychylności kluczowych interesariuszy.

Wspieramy firmy oraz managerów produktu w zarządzaniu odpowiedzialną marką. Wykorzystujemy metodę design-thinking, by pomóc zaprojektować produkt, który będzie odpowiadał na potrzeby klientów, jednocześnie maksymalizując pozytywny i minimalizując negatywny wpływ na środowisko. Analizujemy insighty badania konsumenckie, składniki produktów, opakowania oraz cykl życia produktu. Pomagamy w zdefiniowaniu celu społecznego marki, jej kluczowych wartości, strategii marketingowej i komunikacyjnej, w tym  identyfikacji wizualnej. Klienci mają też w nas wsparcie na etapie przygotowania oraz realizacji spójnej kampanii zgodnej z duchem i charakterem marki.