Regulamin

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej

Witaj na stronie inspired.cr! Zasady dostępu i korzystania ze Stron Inspired wynikają z niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania ze Strony Internetowej („Ogólne Warunki”), Polityki Prywatności oraz właściwych przepisów prawa.


Dostęp i akceptacja

 • Uzyskując dostęp i wyszukując Strony, akceptujesz Ogólne Warunki bez ograniczeń i zastrzeżeń. Możesz korzystać ze Stron jedynie pod warunkiem przestrzegania wszelkich znajdujących zastosowanie przepisów prawa oraz Ogólnych Warunków.
 • Jeżeli nie akceptujesz postanowień Ogólnych Warunków, zaprzestań dalszego korzystania ze Stron.
 • Dostęp do naszych Stron jest udzielany tymczasowo. Jesteśmy uprawnieni do zawieszenia, wycofania, zaprzestania kontynuacji działania lub zmiany wszystkich lub niektórych elementów naszych Stron bez zawiadamiania o tym fakcie.
 • Nie ponosimy względem Ciebie odpowiedzialności, jeżeli nasze Strony są z jakichkolwiek przyczyn niedostępne w którykolwiek momencie i przez jakikolwiek czas.


Cel istnienia Stron

 • Zawartość i dane publikowane na Stronach mają charakter informacji dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.


Korzystanie ze Stron

 • Możesz używać Stron jedynie dla celów zgodnych z prawem.
 • Zabronione jest używanie Stron:
  • w jakikolwiek sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
  • w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;
 • do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM;
 • Zabronione jest podejmowanie prób uzyskania w sposób nieuprawniony dostępu do Strony, serwera, na którym strona jest przechowywana, komputera lub bazy danych związanych ze Stroną.
 • Kopiowanie treści


Polityka Prywatności

Uzyskasz do niej dostęp, klikając w następujący link: Polityki Prywatności.