Science Based Targets Network for Nature (SBTN)

Dlaczego warto łączyć naukę i biznes?

INSPIRED | Corporate Responsibility dołączyło do Science-Based Targets Network for Nature (SBTN).Wierzymy, że można przekształcać i rozwijać biznes bez poświęcania zasobów naturalnych. Strategie, które opracowujemy dla naszych klientów, mają na celu podniesienie wartości firmy, ale są również osadzone w nauce. Nie patrzymy tylko na zmiany klimatu i cele w zakresie emisji, lecz na szersze spektrum wpływu jaki organizacja ma na planetę i ludzi. Metodologia proponowana przez SBTN to pomocne narzędzie do wyznaczania mierzalnych, wykonalnych i określonych w czasie celów, pozwalających poszczególnym podmiotom dostosować się do ograniczeń związanych z ochroną planety/przyrody i społecznych celów zrównoważonego rozwoju.

Czym jest SBTN?

Science-Based Target Network for Nature (SBTN) jest jednym z czterech elementów Global Common Alliance (GCA). GCA to międzynarodowa organizacja, łącząca interesy przedstawicieli biznesu, stowarzyszenia, organizatorów kampanii edukacyjnych, świata nauki oraz organizacji pozarządowych. Głównym założeniem SBTN jest edukacja i rozpowszechnienie celów związanych z bioróżnorodnością, zużyciem zasobów wody pitnej, eksploracją minerałów, zmianami klimatycznymi, zanieczyszczeniami oraz ekspansją gatunków inwazyjnych – wszystkiego, co wpływa na stabilność ekosystemu, gatunków oraz natury, która umożliwia rozwój ludzkości od wieków. Misją SBTN jest udostępnienie obywatelom, miastom i przedstawicielom biznesu rozwiązań wspierających budowanie lepszej przyszłości.

Dlaczego tego potrzebujemy?

Od pokoleń polegaliśmy na ekosystemach. Niestety w ostatnich latach naukowcy zauważyli, że w wyniku naszych działań straciliśmy cenne gatunki oraz, że postępująca degradacja zaczyna być bardzo niebezpieczna dla populacji człowieka. Każdego roku ekosystemy generowały ok. połowę globalnego PKB. Degradujące ekosystemy są problemem globalnym i nie przyczyniają się do poszerzania dobrobytu ludzi, co więcej mogą doprowadzić do rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, ekstremalnych fal upałów, zanieczyszczeń, niekontrolowanych pożarów i utraty różnorodności biologicznej. Rosnąca toksyczność ekosystemów, która wynika z nadmiernej eksploatacji i zmieniającej się struktury gospodarczej, może prowadzić do niedoborów wody i jedzenia.

Mamy do czynienia z globalną i lokalną presją na środowisko.

Co musimy zrobić?

Jeśli chcemy znaleźć receptę na odratowanie natury, musimy zacząć od zmniejszenia presji na środowisko, nauczyć się odnawiać i regenerować, oraz starać się zmienić nasze firmy na lepsze. SBTN dostarcza informacje pomagające dostosować strategie zrównoważonego rozwoju tak, by móc osiągnąć pozytywne zmiany w naturze.

Dlaczego dołączyliśmy do SBTN?

Działania, które idą w parze ze „zwykłym biznesem” powodują degradację naturalnego środowiska. Zmiany muszą zostać podjęte natychmiast i wymagają zaangażowania wszystkich liderów na świecie. SBTN zbudował już bazę wiedzy na temat ryzyka związanego z utratą przyrody i chętnie dzieli się swoją nią we współpracy z innymi. SBTN oferuje wiele nowych możliwości współpracy z interesariuszami i poprawy rentowności firmy – w tym dostęp do najnowszych narzędzi, z zakresu odpowiednich działań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Budowa długoterminowych rozwiązań w oparciu o fakty to możliwość powstrzymania degradacji ekosystemów i zmiany, a wręcz ochrony, naszego życia.

Działania muszą zacząć się już dziś.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Skontaktuj się z autorem:

Aleksandra Augustyniak

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?Skontaktuj się z autorem

Aleksandra Augustyniak

Powiązane artykuły